Marka Dopper stała się znana głównie za sprawą misji, którą kieruje się w swojej działalności. Bierzemy udział w wielu projektach mających na celu poprawę stanu wód na ziemi oraz dostarczanie wody pitnej do wielu biedniejszych regionów świata. Swoją misję wypełniamy na 3 obszarach.

Budujemy świadomość

Nasze kampanie niosą przesłanie, aby powstrzymać zanieczyszczanie odpadami plastikowymi i zachęcają do picia wody kranowej.

Edukujemy innych

Oferujemy programy edukacyjne i finansujemy badania. Chcemy zwrócić uwagę ludzi na potrzebę zmian.

Dokonujemy zmian

Mamy na myśli natychmiastowy wpływ na środowisko. Zachęcamy osoby prywatne i przedsiębiorstwa do picia wody z kranu. Realizujemy projekty dotyczące czystej wody pitnej w Nepalu.